Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang verstrekt. Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM LUPA’S HONDENUITLAATSERVICE EN DAGOPVANG GEGEVENS NODIG HEEFT


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hondenuitlaatservice en/of dagopvang.

HOE LANG LUPA’S HONDENUITLAATSERVICE EN DAGOPVANG GEGEVENS BEWAART


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de advertenties van Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang heeft hier geen invloed op.

Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang heeft Google geen toestemming gegeven om via Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mailto:hondjes@lupas.nl. Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN


Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang op via mailto:hondjes@lupas.nl verklaring. Lupas.nl is een website van Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang .

Lupa’s hondenuitlaatservice en dagopvang is als volgt te bereiken:

Postadres: Prinseneiland 323, 1013 LP, Amsterdam
Vestigingsadres: Prinseneiland 323, 1013 LP, Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80504426

Telefoon: 0614887481
E-mailadres: mailto:hondjes@lupas.nl